This website will be decommissioned soon. Our new UK website is now live in Beta.

Please take a look and let us know what you think.
 • Cysylltiad Canolbarth Cymru: Arol astudiaethu manwl ac ymgynghori, rydym wedi pennu llwybr drafft ar gyfer y cysylltiad newydd arfaethedig a safle a ffefrir ar gyfer yr is-orsaf.
  • Disgrifiad o'r prosiect

  • Diben Cysylltiad Canolbarth Cymru yw cysylltu ffermydd gwynt arfaethedig ym Mhowys â’r rhwydwaith trydan cenedlaethol yn Swydd Amwythig.

   Ym mis Medi 2015, cyhoeddodd DECC (yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd) ganlyniad yr ymchwiliad i bum fferm wynt arfaethedig yng Nghanolbarth Cymru – byddai pedair ohonynt wedi defnyddio'n cysylltiad arfaethedig ni. Gwrthododd DECC ganiatâd cynllunio i bob un o’r pedair a deallwn fod rhai o’r rhain yn apelio yn erbyn y penderfyniad.

   Mae ffermydd gwynt eraill yn dymuno cysylltu yng Nghanolbarth Cymru hefyd. Rydym yn cydweithio ag SP Manweb i edrych ar yr holl gynlluniau ynni gwynt arfaethedig yng Nghanolbarth Cymru a’r gwaith y mae angen ei wneud i gyflenwi’r ynni o’r ffermydd gwynt i gartrefi a busnesau.

   Tra bo’r penderfyniadau a’r trafodaethau ar y gweill, rydym wedi gohirio ein gwaith ar y prosiect. Rydym yn sylweddoli y bydd pobl yn awyddus i wybod cyn gynted ag y bo modd beth yn union y mae hyn yn ei olygu i brosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru a byddwn yn rhoi gwybod i bobl yr ardal beth sy’n digwydd cyn gynted ag y gallwn pan fyddwn yn gwybod beth yw’r goblygiadau i’n cynlluniau.

   Os gwelir na fydd angen cysylltiad National Grid, ni fyddwn yn symud ymlaen â’n cynlluniau.